PLANNEN & PROJECTEN

fotoweeshuis2

Plannen & Projecten

In de afgelopen jaren is veel moois bereikt. Grote en kleine projecten zijn uitgevoerd, met onze hulp. Onderaan deze pagina lees je hier meer over.

Mama Jane werkt continu aan projecten en heeft natuurlijk plannen en wensen voor de toekomst.

Lopende projecten bij Mama Jane:

 • Omvormen van de zorg die Mama Jane geeft: Een Ugandese wet bepaalt dat kinderen niet onnodig in instituten mogen opgroeien. De bedoeling is dat 'family-based-care' steeds meer ingebed wordt in Uganda en weeshuizen minder nodig zijn als opvang. Stichting Mama Jane ondersteunt deze ontwikkelingen van harte. Wij zien samen met de staf van Mama Jane de enorme voordelen van het opvangen van kinderen in een gezinssituatie.
  Het vinden van familie of een geschikte plek is in de praktijk lastig. Soms leeft 1 van de ouders nog, maar is niet in staat om voor het kind te zorgen. Soms meldt zich een 'familielid' met minder goede bedoelingen, wellicht getriggerd door de financiële bijdrage voor schoolgeld, die een kind vanuit het weeshuis krijgt. Mama Jane is al jarenlang bezig om te zoeken naar familie van de kinderen. Als het lukt, gaan de kinderen (met financiele support) permanent of in de lange vakanties daar naartoe. De opvangmogelijkheid in het weeshuis blijft noodzakelijk.
  Zorgvuldigheid en goede afspraken zijn essentieel bij het plaatsen van kinderen in gezinnen extern. Het levert veel uitdagende vragen op, zoals: Hoeveel draag je bij aan het levensonderhoud en schoolgeld? Hoe lang draag je bij? Hoe weet je of de plek veilig is voor het kind? Hoe waarborg je het welzijn? Hoe vaak wil je de situatie monitoren en hoe lang? Kies je voor steunen van 1 kind of ga je voor family-empowerment en help je het hele gezin? Enzovoort enzovoort..
 • Ambachtsschool bij Mpummude: op de grond van de farm wordt een school gebouwd. Doel is om hier praktijkonderwijs te geven aan kinderen van Mama Jane én kinderen uit de omgeving. Het levert nieuwe inkomsten op voor het weeshuis en er is grote behoefte aan dit soort onderwijs; win-win dus. Het project is door Agnes enthousiast opgestart in 2019. Inmiddels staat het gebouw en zijn al wat materialen aanwezig. Het duurt nog wel even voordat het werkelijk kan starten. Wachten is op vergunningen en verdere inrichting van de school.
 • Computerlessen in Mama Jane CCC: in de Covid-periode bleven de scholen 2 jaar gesloten. Mama Jane organiseerde ‘binnen’ verschillende cursussen. Inmiddels is een lokaal ingericht om computerles te gaan geven, met aansluiting voor stroom en internet. Het doel is hier om kinderen van buitenaf betaald les te geven en de kinderen die bij MJ wonen mogen uiteraard meedoen.

Wensen waarvoor wordt gespaard:

 • Nieuwe accu’s voor de zonnepanelen. Na 14 jaar zijn de batterijen aan vervanging toe, een kostenpost van € 4.000. Mama Jane bespaart hiermee elk jaar zo’n € 750,-.  Meer voordelen? Met zonne-energie is de dag níet voorbij als om 19.00 uur de zon op de evenaar ondergaat. En.. bij Mama Jane blijft, ook bij weer een 'power-cut', het licht branden in een donkere straat. De kinderen kunnen altijd huiswerk maken en er is licht in de slaapzalen.
 • Vervanging van de auto: Steeds meer kinderen wonen in gezinnen in dorpen/community’s (‘family-support’), en die moeten regelmatig worden bezocht en begeleid. Dat kan Mama Jane niet zonder goed vervoer. De huidige auto valt bijna uit elkaar. Kosten van een goede 2e hands auto worden geschat op € 8.500,-. Stichting Mama Jane kijkt hoe we kunnen ondersteunen.

Afgeronde projecten door de jaren heen:

 • Zonnepanelen en een systeem om regenwater op te vangen. Dit bespaart enorm veel kosten voor het weeshuis. En er is vaker elektriciteit! De kinderen kunnen nu ook ‘s avonds huiswerk maken bijvoorbeeld.
 • Verbeterde slaapzalen voor de kinderen. Er zijn niveaus ingebouwd van hout en de kinderen slapen nu met leeftijdsgenoten op 1 zaal. Daarbij is ‘s nachts ook een ‘moeder’ aanwezig. De kinderen voelen zich zo meer geborgen en als er iets aan de hand is. De ‘moeders’ zijn overdag de teachers bij de kleuterklassen.
 • Ziekenzaaltje op een extra gebouwde verdieping in het weeshuis. Met een echte zuster. Zij slaapt ‘s nachts ook op 1 van de slaapzalen bij de kinderen. In het ziekenzaaltje kunnen kinderen gescheiden op krachten komen. Er zijn helaas regelmatig zieken, o.a. malaria.
 • Extra nursery-klassen. Er zijn nu 3 ingerichte klaslokalen voor de peuters en kleuters. Daar krijgen de kleinsten van Mama Jane les en kinderen van buitenaf. Die betalen hiervoor, een vaste bron van inkomsten voor het weeshuis. Elk jaar komen 2 stagiaires van de Belgische Pabo helpen met lesgeven. Dat heeft ook aantrekkingskracht op kinderen (de ouders) van buiten Mama Jane.
 • Speeltoestellen en schilderwerk op de binnenplaats bij Mama Jane.
 • De farm van Mama Jane op een stuk land in Mpumudde, net buiten Jinja. Hier is een project gestart om kinderen na hun tijd bij Mama Jane naar een zelfstandig leven te begeleiden. Er verblijven steeds gemiddeld 8 kinderen die vanwege hun leeftijd niet meer in het weeshuis mogen wonen. Zij onderhouden het vee, verkopen melk en kuikens. Op deze manier voorziet de farm in een training on the job en het levensonderhoud van de kinderen.
 • De (moes)tuin van Mama Jane in Bukaya. Hier worden groenten verbouwd zoals mais, bonen en ook cassave, aardappel en matoke-bananen. De kinderen helpen mee op het land en leren daarmee basisvaardigheden. Daarnaast levert het land een deel van het voedsel voor de staf en kinderen op.
 • Het Mama Jane Guesthouse In 2006 kon een prachtig pand worden aangekocht en tot aan 2009 heeft de renovatie ervan plaatsgevonden. Een deel van het pand wordt permanent verhuurd, wat vaste inkomsten voor Mama Jane betekent. Een aantal kamers is beschikbaar voor vrijwilligers, familie, sponsors van het weeshuis en de stichting-leden. Nu wordt bekeken of in het guesthouse een deel kan worden aangewend voor ‘begeleid wonen’, voor kinderen die qua leeftijd niet bij Mama Jane kunnen blijven, maar nog niet goed zelfstandig kunnen leven.

Mama Jane Children Care Centre

Kwetsbare kinderen verdienen een toekomst

Mama Jane is opgericht in de jaren 80. In die tijd kwamen honderdduizenden Ugandezen om tijdens het schrikbewind van Obote en Amin. Jane ving weeskinderen op, en kreeg de naam Mama Jane.

Door burgeroorlogen, HIV en armoede blijft het bestaan van Mama Jane hard nodig om kwetsbare en weeskinderen op te vangen.

Onze contactgegevens

Neem gerust contact met ons op

In Nederland:
Stichting Mama Jane: info@mamajane.nl
In Uganda:
Mama Jane Children Care Centre
Gabula Road plot nr. 22, P.O. Box 1185, Jinja, Uganda
P: +256-772630819