Cookies- en privacyverklaring

Wij respecteren de privacy van onze sponsors en websitebezoekers.

Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensverwerking (hierna aangeduid als AVG of GDPR) en de Telecommunicatiewet.

Over Stichting Mama Jane

Stichting Mama Jane is de verwerkingsverantwoordelijke van jouw gegevens in de zin van de AVG. Bestuurslid Frits Walraven is aanspreekpunt t.a.v. de AVG.

De stichtinggegevens zijn:
Stichting Mama Jane
Hogendriesstraat 22
5017GB Tilburg 
The Netherlands
KvK: 18078181

Welke gegevens verzamelen wij?

Wanneer jij  het contactformulier invult, of informatie aanvraagt over Stichting Mama Jane, word je gevraagd om je gegevens in te vullen. We verwerken dan alleen de gegevens die jij aan ons verstrekt.
Dit kunnen de volgende gegevens zijn::

  • Voor- en achternaam;
  • E-mailadres;
  • Telefoonnummer;
  • Bedrijfsnaam;
  • Straat en huisnummer;
  • Postcode en woonplaats
  • Bankrekeningnummer.

Met welk doel gebruiken wij de gegevens?

Je gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

- Wanneer je ons rechtstreeks een e-mail stuurt of het contactformulier invult, zijn jouw naam en/of bedrijfsnaam, e-mailadres en telefoonnummer nodig om je van een reactie te kunnen voorzien.

- Voor een informatieaanvraag, gebruiken we je gegevens om je vraag te beantwoorden. Deze gegevens nemen we op als contact in ons e-mailsysteem (Thunderbird en Google contacts). Deze gegevens worden niet gebruikt voor marketingdoeleinden en ook niet met anderen gedeeld.

- Ben je sponsor, of anders verbonden aan de Stichting, dan worden je naam en/of bedrijfsnaam en e-mailadres door ons gebruikt voor het versturen van informatieve e-mails en nieuws.

- We delen de namen van sponsors, bij het overmaken van donaties aan Mama Jane, met de bestuurder van Mama Jane Children Care Centre in Jinja (Oeganda). We vermelden hier alleen voor- en achternaam.

Door je gegevens in te vullen in het contactformulier of door het sturen van e-mail geef je ons toestemming om je gegevens voor bovengenoemde doeleinden te gebruiken.

Met wie delen we je gegevens?

Wanneer je sponsor bent, dan geven wij uitsluitend je naam en achternaam door aan de bestuurder van Mama Jane Children Care Centre in Jinja (Oeganda). Je gegevens worden verder met niemand gedeeld!

Waar worden je gegevens opgeslagen?

Je naam of bedrijfsnaam en je (e-mail)adres worden opgeslagen op servers van Google. Wij bewaren contactgegevens in Google Contacts zodat wij deze op verschillende apparaten kan gebruiken.
Onze e-mailserver draait op de servers waar ook de hosting van de website is ondergebracht: MijnDomein. De verwerkersovereenkomst met MijnDomein is vastgelegd in de Algemene Voorwaarden van MijnDomein. Hierin zijn duidelijke afspraken vastgelegd.

De website www.mamajane.nl wordt beheerd en onderhouden door Dirk Smit. Hij is namens Fun2DeSign verwerker in de zin van de AVG. Afspraken met Fun2DeSign zijn vastgelegd in een verwerkersovereenkomst.

Beveiliging persoonsgegevens

We hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat (website) zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

Cookies


Uitschakelen en verwijderen
Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen. Hierboven vind je de mogelijkheid om de toestemming van cookies van www.mamajane.nl te wijzigen of in te trekken.

Links

Op deze website tref je links naar externe websites aan. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten www.mamajane.nl. Het kan zijn dat deze externe websites ook gebruik maken van cookies. Voor de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website verwijzen we je naar de betreffende website.

Bewaartermijn

We bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor we die van je hebben ontvangen.

Wanneer ons contact of communicatie om wat voor reden dan ook stopt, dan worden je gegevens binnen 1 jaar na de laatste correspondentie verwijderd.

Gegevens in het administratie-systeem bewaren we tenminste 7 jaar, om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen. Zijn er wettelijke verplichtingen die eisen dat je gegevens langer bewaard moeten worden en/of beschikbaar moeten blijven dan wordt hiervan afgeweken.

Rechten

Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna we stoppen met verwerken van je gegevens. 

Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren.  Als je wil weten welke persoonsgegevens we van jou verwerken, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek doen. Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kun je ons schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.

Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen.

We nemen je verzoek binnen 4 weken in behandeling. Onder schriftelijk wordt ook verstaan een e-mail.

Je kunt je verzoek sturen naar: info@mamajane.nl

Wijzigingen

We behouden het recht om wijzigingen in deze cookies- en privacyverklaring aan te brengen. 
Toekomstige wijzigingen hebben uitsluitend als doel om meer of duidelijker uitleg te geven over de manier waarop wij met gegevens omgaan.

Bestuur Stichting Mama Jane

6 april 2023

Mama Jane Children Care Centre

Kwetsbare kinderen verdienen een toekomst

Mama Jane is opgericht in de jaren 80. In die tijd kwamen honderdduizenden Ugandezen om tijdens het schrikbewind van Obote en Amin. Jane ving weeskinderen op, en kreeg de naam Mama Jane.

Door burgeroorlogen, HIV en armoede blijft het bestaan van Mama Jane hard nodig om kwetsbare en weeskinderen op te vangen.

Onze contactgegevens

Neem gerust contact met ons op

In Nederland:
Stichting Mama Jane: info@mamajane.nl
In Uganda:
Mama Jane Children Care Centre
Gabula Road plot nr. 22, P.O. Box 1185, Jinja, Uganda
P: +256-772630819