Financiële verantwoording Stichting 2022

Credit  
Totaal inkomsten € 12.153,38
   
Opgenomen bedrag van spaarrekening * € 0,00
Inkomsten uit donaties € 12.153,38
   
Debet  
Totaal uitgaven € -10.810
,86
 
Het overgemaakt bedrag naar Uganda € -10.500,00
De overmakingskosten                 € -135,00
De rekeningskosten                   € -1175,85
De overige kosten   € 0,00
   
Betaalrekening  
Saldo rekening op 1 januari 2022     
€ 1.275,48
Credit - Debet                       € 1.342.52
   
Nieuw saldo op 31 december 2022  
€ 2,618,00
,
 
Spaarrekening  
Spaarrekening op 1 januari 2022   
€ 1.071,56
Sparen - Opnemen *                   € 0,00
Rente                                € 0,22
   
Spaarrekening op 31 december 2022 
€ 1.071,78
   

Mama Jane Children Care Centre

Kwetsbare kinderen verdienen een toekomst

Mama Jane is opgericht in de jaren 80. In die tijd kwamen honderdduizenden Ugandezen om tijdens het schrikbewind van Obote en Amin. Jane ving weeskinderen op, en kreeg de naam Mama Jane.

Door burgeroorlogen, HIV en armoede blijft het bestaan van Mama Jane hard nodig om kwetsbare en weeskinderen op te vangen.

Onze contactgegevens

Neem gerust contact met ons op

In Nederland:
Stichting Mama Jane: info@mamajane.nl
In Uganda:
Mama Jane Children Care Centre
Gabula Road plot nr. 22, P.O. Box 1185, Jinja, Uganda
P: +256-772630819