Financiële verantwoording Stichting 2014

Credit  
Totaal inkomsten € 14.576,83
   
Periodieke giften € 10.167,69
Incidentele giften € 3.809,14
   
Opgenomen bedrag van spaarrekening € 0,00
   
Debit  
Totaal uitgaven € -19.192,49
   
Het overgemaakt bedrag naar Uganda € -18.865,00
De overmakingskosten                 € -174,54
Het gespaarde bedrag                € 0,00
De rekeningskosten                   € -152,95
De overige kosten                  € 0,00
   
Betaalrekening  
Saldo rekening op 2-jan-2014       € 4.637,65
Credit - Debit                       € -4.615,66
   
Nieuw saldo op 31-dec-2014   € 21,99
   
Spaarrekening  
Spaarrekening op 2-jan-2014  € 5.510,66
Sparen - Opnemen                    € 0,00
Rente                                € 39,99
   
Spaarrekening op 31-dec-2014    € 5.550,65

Mama Jane Children Care Centre

Kwetsbare kinderen verdienen een toekomst

Mama Jane is opgericht in de jaren 80. In die tijd kwamen honderdduizenden Ugandezen om tijdens het schrikbewind van Obote en Amin. Jane ving weeskinderen op, en kreeg de naam Mama Jane.

Door burgeroorlogen, HIV en armoede blijft het bestaan van Mama Jane hard nodig om kwetsbare en weeskinderen op te vangen.

Onze contactgegevens

Neem gerust contact met ons op

In Nederland:
Stichting Mama Jane: info@mamajane.nl
In Uganda:
Mama Jane Children Care Centre
Gabula Road plot nr. 22, P.O. Box 1185, Jinja, Uganda
P: +256-772630819